Chính sách vận chuyển, giao nhận


Nhằm đem lại sự tiện lợi cho khách hàng khi mua sắm tại “http://thegioisopacific.com” chúng tôi áp dụng chính sách vận chuyển như sau.
- “http://thegioisopacific.com”  thực hiện giao hàng  tại Công ty hoặc giao tận nhà trong thành phố
- Thời hạn ước tính việc giao hàng:  07h30 đến 21h30
- Giới hạn địa lý trong việc giao hàng trong Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Bình luận