Chính sách đổi, trả hàng


- Thời hạn hoàn trả: 07 ngày nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất. Khách hàng được đổi sang sản phẩm mới tinh 100% khác hoặc sản phẩm cùng loại.
- Phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua: Khách hàng mang sản phẩm bị lỗi đến công ty và đổi sang sản phẩm khác (khách hàng tự lựa chọn sản phẩm khác)
 - Cách thức lấy lại tiền: Nếu nhiều tiền hơn sản phẩm bị lỗi khách hàng phải phụ thêm tiền, nếu ít hơn Công ty trả lại tiền mặt phần chênh lệch cho khách hàng.
- Chi phí cho việc hoàn trả: Công ty chịu hoàn toàn.

Bình luận